Zverejnené dokumenty

Dokumenty k detskému letnému táboru

Prihlášku je potrebné vyplniť a doručiť predsedovi Mládežníckeho parlamentu Samuelovi Bencső (po dohode) - kontakt na plagáte alebo v sekcii KONTAKTY.  Ostatné dokumenty - informovaný súhlas a čestné prehlásenie o ZS je potrebné doniesť v deň nástupu do tábora! Organizačné...
+