Dokumenty k detskému letnému táboru

Prihlášku je potrebné vyplniť a doručiť predsedovi Mládežníckeho parlamentu Samuelovi Bencső (po dohode) - kontakt na plagáte alebo v sekcii KONTAKTY

Ostatné dokumenty - informovaný súhlas a čestné prehlásenie o ZS je potrebné doniesť v deň nástupu do tábora! Organizačné pokyny sú pre Vás, nie je potrebné ich odovzdávať.  Tešíme sa na Vás! :)

Žiadosť o prijatie do tábora - MPRS.doc (85,5 kB)

Informovaný súhlas a čestné prehlásenie o zdravotnom stave - MPRS.doc (28,5 kB)

Organizačné pokyny - MPRS.doc (95,5 kB)