Naše projekty

Momentálne spolupracujeme s viacerými organizáciami v meste a v Banskobystrickom kraji. Úspešné akcie sme zrealizovali už v spolupráci s CVČ Relax Rimavská Sobota, OZ Naša Sobota, Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote, CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici a Slovenským inštitútom mládeže - IUVENTA. 
 
Naším úspešným projektom je PSÍ DEŇ,ktorého už 2. ročník pripravujeme na 20. júna 2015 v spolupráci s Mestom Rimavská Sobota a viacerými organizáciami.