Nesieme Vám novinu....

Centrum voľného času Relax ,Mestské kultúrne stredisko, Mládežnícky parlament mesta Rimavská Sobota a Rímsko-katolícky farský úrad v Rimavskej Sobote

        Vás pozývajú na prezentáciu

vianočných kolied, vinšov, Betlehemskej a Trojkráľovej hry „ Nesieme Vám novinu“ v Rímsko-katolíckom kostole na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Podujatie sa koná dňa 19. decembra 2014 o 18.oo.hod.

Viac informácií na plagáte :)