Mládežnícky parlament mesta Rimavská Sobota zastúpený na VIII. fóre Vidieckeho Parlamentu SK v Krupine

V dňoch 17. – 18. 10 2014 sa v Krupine konalo VIII. fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku.  Mládežnícky parlament mesta Rimavská Sobota tu zastupoval jeho predseda Samuel Bencső.

Fórum otvorila predsedníčka VIPA SK, Bc. Mária Behanovská, ktorá privítala prítomných a vyzdvihla účasť a spoluprácu mládeže na tomto fóre. Po príhovoroch hostí a obede bolo fórum rozdelené do 4 pracovných skupín. Jednou z nich bola aj skupina s názvom Postavenie mladých ľudí v spoločnosti. Témou tejto skupiny bola mládežnícka politika, práca s mládežou na regionálnej úrovni a kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život. Počas piatkajšieho popoludnia mladí ľudia z Krupinského regiónu ale aj z rôznych oblastí Banskobystrického kraja diskutovali o problémoch vo svojich komunitách a o ich možných riešeniach. Diskutovalo sa aj o tom, či nás školy vedú k demokracii alebo čo by mali robiť podľa mladých poslanci v mestských, obecných či krajských zastupiteľstvách. Na prekvapenie sa rozbehla dosť búrlivá diskusia v ktorej sa dospelo k záveru, že podľa mladých by poslanci mali ZISŤOVAŤ ZÁUJMY OBČANOV, PRESADZOVAŤ ICH V ZASTUPITEĽSTVÁCH, RESP. SA SNAŽIŤ POMOCŤ PRI ICH REALIZÁCII. Nasledovala téma verejnej participácie, volebného práva a diskusia o nápadoch, ktoré môžeme ako mládež zrealizovať. Popoludnie bolo plne využité a aj toto fórum pomôže skvalitniť našu prácu s mládežou na regionálnej úrovni.

Všetky závery sa spracujú a výstupy z VIII. fóra VIPA SK budú zverejnené aj na stránke Mládežníckeho parlamentu RS – www.mprs0.webnode.sk

Aktualizované 22.10.2014 o 21:44: Závery z VIII. fóra VIPA SK nájdete v rubrike Zverejnené dokumenty.

.

 

Samuel Bencső – predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Rimavská Sobota.