Srdečné poďakovanie najmenších nositeľov ľudových tradícií

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote vyjadruje poďakovanie Ing. Dušanovi Hlinkovi za finančnú podporu Detského folklórneho súboru Lieskovček v podobe financovania obuvi – krpcov pre malých tanečníkov. Sme radi, že srdcovou záležitosťou pána Hlinku je aj zachovávanie slovenských národných kultúrnych tradícií. Krpce nám pomôžu – vytancujeme si nimi potlesk vďačných divákov. 
Premiéru mali na Detskom folklórnom festivale Gemerská podkovička v Revúcej.
Zdroj: Samuel Bencső - dobrovoľník a fotograf CVČ Relax, Bc. Jaroslava Lajgútová - vedúca DFS Lieskovček