Pozvánka na výstavu

Centrum voľného času  R e l a x v Rimavskej Sobote a Mládežnícky parlament mesta Rimavská Sobota  srdečne pozýva žiakov Vašich škôl na tematickú výstavu ľudových zvykov a tradícii zimného obdobia:

„ Dávne podoby vianočného zvykoslovia “

od 1. decembra 2014 do 7. januára 2015 v zrkadlovej sále CVČ Relax v čase od 8.oo hod . do 17.oo hod.

Žiaci sa oboznámia so zvykmi, tradíciami, koledami, vinšami a obradmi, ktoré boli v minulosti späté s roľníckou kultúrou.  Motívom výstavy je nutnosť zachovania zvykoslovného dedičstva nášho ľudu a jeho priblíženie najmladšej generácii.

Účastníkov čaká výroba upomienkového predmetu, naučenia sa tradičnej koledy a vinšu a prezretie filmu „ Šťastia, zdravia, vinšujeme Vám...“.Trvanie prezretia výstavy, zhotovenie darčeka a prezretie  filmu trvá cca 50 minút, preto prosíme záujemcov – triedne kolektívy MŠ, ZŠ, ŠKD a SŠ aby na e-mail: lieskorelax@rsnet.sk nahlásili im vyhovujúci termín, hodinu a približný počet účastníkov.

Poplatok : 0,50 €/žiak

Výstava je spojená s predajom tradičných ozdôb z tvorby Alžbety Mogéczovej a Marcely Sivičekovej zRimavskej Soboty a Dagmar Juricovej zo Zvolena. ( Výrobky nie sú  zahrnuté v poplatku za žiakov! ) 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Plagát TU: Plagát Dávne podoby vianočného zvykoslovia.jpg