! ! AKTUALIZOVANÉ ! ! : Plán činnosti Mládežníckeho parlamentu

Plán činnosti Mládežníckeho parlamentu

Aktualizovali sme náš plán činnosti na rok 2015.
 
 1. Stretnutie mladých občanov s kandidátmi na primátora - ZREALIZOVANÉ
 2. Stretnutie s poslancom NR SR Zsoltom Simonom - diskusia s bývalým ministrom poľnohospodárstva
 3. Zimný dogtrekking - podujatie pre „psíčkarov“,  vytrvalostná súťaž so psami - pre nepriazeň počasia a nevhodné podmienky je podujatie momentálne ZRUŠENÉ
 4. ZUMBA je späť! - akcia má účel motivácie, aby mladí ľudia nestrácali záujem o pohybové aktivity vo forme zumby a nadväzuje na akciu TANCOM PROTI OBEZITE z februára 2014 - ZREALIZOVANÉ (RADOSŤ ŽIŤ 2!)
 5. Fašiangy sa krátia... – spoluorganizácia podujatia s CVČ Relax - ZREALIZOVANÉ
 6. Marec – mesiac knihy - spolupráca s Knižnicou Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote - ZREALIZOVANÉ - spolupráca s KMH pri akcii Noc s Andersenom 2015
 7. Psí deň č. 2 - druhý ročník podujatia „PSÍ DEŇ“ - !!PRIPRAVUJEME!!
 8. HUG DAY – Celoslovenský deň objatí - 4. ročník celoslovenského podujatia poukazujúceho na uponáhľanosť ľudí v tejto dobe
 9. LETNÝ TÁBOR pre deti - realizácia zážitkového letného tábora pre deti
 10. BUBBLE DAY – Celoslovenský deň bublín - 2. ročník celoslovenského podujatia zameraného na stretávanie sa mladých a verejnosti
 11. Október – mesiac úcty k starším - v rámci celého mesiaca usporadúvať akcie pre dôchodcov /kultúrne vystúpenia, preventívne akcie v spolupráci s OO PZ v Rimavskej Sobote.../
 12. Halloween pre deti - Súťaž o NAJ tekvicu, spoločná výstava tekvíc na námestí Š.M. Daxnera, halloween párty
 
 
Samuel Bencső - predseda MPRS.